به علت پاندمی ویروس کرونا و مواجهه با شرایط حاد بهداشتی، گروهی از پژوهشگران از دانشگاه های مختلف دنیا قصد انجام مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر شیوع کرونا ویروس (کووید 19) بر نگرش و روش دانشجو بودن را دارند. لذا خواهشمند به پرسش ها و گویه های این پرسشنامه با دقت پاسخ دهید. تکمیل پرسشنامه حدود 15-20 وقت نیاز دارد.

لازم به ذکر است که این پرسشنامه بدون نام و کاملا محرمانه است. هیچ پاسخ درست و اشتباهی وجود ندارد، ما فقط می خواهیم عقیده و نظر شما را بدانیم و بنابراین خواهشمند است صادقانه به پرسش ها با توجه به آنچه باور دارید یا فکر می کنید، پاسخ دهید. همه ی پرسش ها مهم هستند، بنابراین، خواهشمند است هیچ پرسشی را بدون پاسخ باقی نگذارید.توجه داشته باشید که سیستم به شما اجازه نخواهد داد که بدون پاسخ به همه پرسش ها، به صفحه بعدی بروید.

COVIDEM.20 پرسشنامه